Utilizarea site-ului.

Preluarea imaginilor, datelor sau oricaror elemente de pe acest site este strict interzisa.

Acestea nu se pot expune pe alte site-uri.
Nu se pot transmite, expune, refolosi, reproduce, publica, nu se pot crea lucrari derivate sau nu se pot transfera imaginile si continutul acestui site decat in interes personal si ne-comercial, si cu conditia de a va conforma cu informatiile referitoare la dreptul de autor (Copyright) sau a altor drepturi de proprietate intelectuala.

Este interzis sa utilizati acest site in scop de publicitate.
Acest site poate fi folosit de vizitator doar in scopuri informative.