Războiul de Independență al României

Se caracterizează raportul de independență financiară, Meniu de navigare

În conformitate mandatul acordat de către Comitetul Miniştrilor, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni CCJE a hotărât să elaboreze în un aviz privind specializarea judecătorilor.

Răspunsurile statelor membre la chestionar şi raportul expertului arată că specializarea judecătorilor  sau a instanţelor este foarte răspândită la nivelul statelor membre. Specializarea reprezintă o realitate care îmbracă formele cele mai diverse, fie prin crearea de secţii specializate chiar în cadrul instanţelor, fie prin crearea de instanţe specializate.

Aceasta este tendinţa generală în Europa. În cadrul prezentului aviz, judecătorul specializat este judecătorul care tratează ramuri specifice ale dreptului de exemplu, drept penal, drept fiscal, dreptul familiei, drept economic şi financiar, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul concurenţei sau cauze referitoare la situaţiile particulare din domenii specifice de exemplu, social, economic, familial. Juraţii instanţelor penale [3] nu fac parte din categoria judecătorilor specializaţi menţionaţi anterior.

De fapt, aceştia nu participă la judecată în toate cauzele penale. Juraţii nu au statutul de magistraţi, precum ceilalţi membrii ai sistemului judiciar, nu fac parte din ierarhia judiciară şi nu sunt supuşi regulilor disciplinare şi deontologice aplicabile judecătorilor.

se caracterizează raportul de independență financiară

Obiectivul prezentului aviz este de a analiza principalele probleme referitoare la specializare, luând în considerare necesitatea prioritară de a garanta apărarea drepturilor fundamentale şi calitatea justiţiei, precum şi statutul judecătorilor. Posibile avantaje şi dezavantaje ale specializării a.

Posibile avantaje ale specializării 8. Specializarea îşi are originea mai degrabă din necesitatea adaptării la evoluţia dreptului, decât dintr-o alegere deliberată.

Conferința este organizată în format inovativ, combină elemente digitale și prezența fizică, și marchează aniversarea Zilei Mondiale a Libertății Presei 03 mai și Zilei Internaționale pentru Abolirea Impunității în cazul Crimelor împotriva Jurnaliștilor 02 noiembrie. Cu ocazia Conferinței date, subsemnații reiterează convingerea lor că mass-media independentă joacă un rol crucial într-o societate democratică, oferind mecanisme de verificare și echilibrare în privința guvernelor și altor factori ce dețin putere și autoritate.

Prin adoptarea continuă de noi legislaţii, fie pe plan internaţional, european sau intern, precum şi prin evoluţia jurisprudenţei şi doctrinei, ştiinţa juridică devine din ce în ce mai vastă şi complexă. Or, este dificil pentru judecător să se perfecţioneze în toate aceste domenii în timp ce societatea şi justiţiabilii cer din ce în ce mai mult profesionalism şi eficienţă din partea sa. Specializarea judecătorului garantează că acesta are cunoştinţele şi experienţa necesare în domeniul său de competenţă.

Cunoştinţele aprofundate în domeniului juridic în se caracterizează raportul de independență financiară ale judecătorului favorizează luarea unor decizii de o mai bună calitate. Judecătorul specializat poate dobândi o expertiză mai mare în domeniul său, ceea ce poate spori autoritatea instanţei din care face parte. Concentrarea dosarelor la un cerc restrâns de judecători specializaţi poate asigura consecvenţă în luarea deciziilor şi, prin urmare, securitatea juridică.

Specializarea permite judecătorului, prin examinarea în mod repetat a mai multor cauze de aceeaşi natură, să înţeleagă mai bine realităţile referitoare la cauzele care îi sunt încredinţate, fie pe plan tehnic, social sau economic, şi să găsească, aşadar, soluţii adecvate acestor realităţi.

Raportul datorii / capitaluri proprii - ceea ce arată

Judecătorii specializaţi care au cunoştinţe din alte domenii decât dreptul pot oferi o abordare multidisciplinară a problemelor pe care le tratează. Specializarea, prin expertiza într-un domeniu juridic specific poate contribui la creşterea eficienţei instanţei şi la îmbunătăţirea gestionării cauzelor, luându-se în considerare în special creşterea constantă a numărului acestora.

Posibile limite şi pericole ale specializării În timp ce specializarea juridică este dezirabilă din mai multe puncte de vedere, aceasta implică mai multe pericole, dintre care principalul constă în eventuala separare a judecătorilor specializaţi de corpul judecătorilor generalişti.

Judecătorii care, în virtutea specializării, au avut anterior aceleaşi probleme de judecat, ar putea tinde să repete constant aceleaşi soluţii, ceea ce riscă să împiedice evoluţia jurisprudenţei în funcţie de nevoile societăţii.

se caracterizează raportul de independență financiară

Acest pericol apare, de asemenea, când deciziile dintr-un domeniu specific sunt luate întotdeauna de acelaşi număr restrâns de judecători. Juriştii specializaţi au tendinţa să dezvolte concepte proprii domeniului lor, deseori necunoscute de alţi jurişti. Aceasta poate conduce la o compartimentare a dreptului şi a procedurii, izolând judecătorii specializaţi de realităţile juridice din celelalte domenii şi îndepărtându-i de principiile generale şi drepturile fundamentale, cu riscul de a pune în pericol principiul securităţii juridice.

Specializarea este posibilă doar când instanţele au o dimensiune adecvată. În anumite instanţe cu o structură mai mică, nu este întotdeauna posibil să se creeze secţii specializate sau un număr suficient de astfel de secţii.

Aşadar, judecătorii trebuie să fie versatili şi se caracterizează raportul de independență financiară să fie capabili să trateze diverse subiecte specializate. De asemenea, o specializare individuală excesivă ar putea fi internet câștigă bani reali fără a investi zilnic obstacol în faţa acestei polivalenţe necesare.

Existenţa judecătorilor specializaţi poate afecta, în anumite cazuri, unitatea corpului judiciar. Aceasta poate da impresia judecătorului că datorită expertizei sale în domeniul specializat, el aparţine unui grup de judecători de elită, diferiţi de ceilalţi judecători. Aceasta ar putea diminua încrederea publicului în instanţele care nu sunt percepute ca suficient de specializate. Înfiinţarea unei instanţe extrem de specializate poate avea drept scop sau efect de a separa judecătorul de restul autorităţilor judiciare şi ca urmare a  acestei izolări, de a-l face mai vulnerabil presiunii părţilor, grupurilor de interese sau altor puteri ale statului.

Într-un domeniu restrâns al dreptului, pericolul impresiei unei apropieri prea mari între judecători, avocaţi şi Ministerul Public în timpul cursurilor de formare continuă, conferinţelor sau reuniunilor este real. Aceasta ar putea aduce prejudicii imaginii de independenţă şi imparţialitate judecătorească, dar poate, în egală măsură, să expună judecătorii unui risc real de influenţă secretă şi prin urmare, de orientare a hotărârilor lor.

Faza finală a bătăliei de la Plevna Cucerirea redutei de la Grivița de către trupele române Imperiul Rus a concentrat pentru luptele din Balcani Acțiunile armatei țariste au început în iunie, când trupele ruse au traversat Dunărea în Dobrogea. După câteva zile, rușii au trecut la forțarea fluviului cu gruparea principală, care fusese concentrată în zona Roșiorii de Vede — Alexandria — Zimnicea — Turnu Măgurele. Armata română a asigurat traversarea Dunării de către ruși prin bombardamentele din iunie asupra pozițiilor otomane. Tot pentru asigurarea armatei ruse, românii au organizat posturi de supraveghere la vărsarea Oltului în Dunăre.

Din moment ce instanţele au un volum de muncă suficient, înfiinţarea unei instanţe specializate într-un domeniu foarte restrâns poate avea drept efect concentrarea specializării în cadrul unei singure instanţe pentru toată ţara sau pentru o singură regiune. Aceasta poate împiedica accesul la instanţă sau poate îndepărta judecătorul de justiţiabil.

Riscul constă în faptul că judecătorul specializat care face parte dintr-o secţie şi care oferă recomandări tehnice sau expertiză specifice, îşi exprimă opinia personală sau expune faptele direct colegilor săi, fără să le fi prezentat celorlalte părţi. Înfiinţarea de instanţe specializate ca răspuns la interesele publicului de exemplu, pentru a judeca cauze referitoare la activităţi teroristepoate determina autorităţile publice să le acorde acestora resurse materiale şi umane de care celelalte instanţe sunt private.

se caracterizează raportul de independență financiară

Principii generale — respectarea drepturilor şi principiilor fundamentale: poziţia CCJE-ului Înainte de toate, CCJE insistă asupra faptului că judecătorul, atât generalist, cât şi specializat, trebuie să fie expert în arta de a judeca. Judecătorul este cel care are competenţa de a analiza şi evalua faptele şi legile pentru a lua hotărâri în domenii din cele mai diverse.

Raportul dintre statisticile de capitaluri proprii și fondurile împrumutate. Ratele de stabilitate financiară Se referă la coeficienții de stabilitate financiară a întreprinderii. Nivelul acestui raport peste 1 indică potențialul pericol al unei penurii de fonduri proprii, care poate cauza dificultăți în obținerea de noi împrumuturi.

În acest scop, el trebuie să aibă cunoştinţe vaste despre instituţiile şi principiile juridice. Din răspunsurile statelor membre la chestionar şi din raportul expertului reiese că majoritatea cauzelor înaintate instanţelor este judecată de instanţele de drept comun. Acest lucru nu face opțiuni binare site fiabil să accentueze rolul foarte important al judecătorilor generalişti.

În general, judecătorul ar trebui să fie capabil de a rezolva cauze din toate domeniile. Datorită cunoştinţelor sale de drept comun şi a principiilor care stau la baza acestuia, a viziunii sale realiste şi a cunoaşterii realităţilor cotidiene, el trebuie să fie capabil să aplice legea, oricare ar fi aceasta, inclusiv în domeniile specializate, şi dacă este necesar în asistenţa unui expert.

se caracterizează raportul de independență financiară

Rolul judecătorului nu poate fi subestimat niciodată. În cadrul unei instanţe, judecătorii generalişti sunt repartizaţi, în general, diferitelor departamente specializate, mutându-se în alt departament de mai multe ori de-a lungul se caracterizează raportul de independență financiară lor.

se caracterizează raportul de independență financiară

Acest lucru le conferă o experienţă vastă în diverse domenii ale dreptului, permiţându-le să se adapteze la noi atribuiri şi să răspundă nevoilor justiţiabililor. De aceea, este esenţial ca judecătorii să beneficieze, de la început, de o formare generală pentru a dobândi flexibilitatea şi polivalenţa necesare pentru a face faţă nevoilor unei instanţe de drept comun, care trebuie să trateze domeniile cele mai diverse, inclusiv cele care implică un anumit grad de specializare.

Totuşi, în anumite domenii, evoluţia dreptului este atât de complexă şi specifică, încât o evaluare adecvată a cauzelor necesită un grad mai ridicat de specializare. De aceea, se recomandă desemnarea unor judecători care au o calificare adecvată şi care sunt responsabili de sarcini specifice.

Judecătorul specializat trebuie, ca şi ceilalţi judecători, să răspundă exigenţelor de independenţă şi imparţialitate impuse de art. De asemenea, instanţele şi judecătorii specializaţi trebuie să îndeplinească celelalte cerinţe ale acestei dispoziţii din Convenţie: accesul la o instanţă, dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil şi dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil.

Este de datoria instanţelor să organizeze secţiile specializate astfel încât aceste exigenţe să fie respectate. CCJE consideră că înfiinţarea se caracterizează raportul de independență financiară secţii sau instanţe specializate trebuie reglementată cu stricteţe: aceasta nu trebuie să conducă la o subminare a rolului judecătorului generalist şi trebuie să prezinte aceleaşi garanţii şi să asigure aceeaşi calitate.

În acelaşi timp, ea trebuie să ţină cont de toate criteriile care condiţionează rolul judecătorului: structura instanţei, cerinţele serviciului, faptul că este din ce în ce mai greu pentru judecători să stăpânească toate domeniile dreptului şi costurile specializării.

Specializarea nu trebuie să stea niciodată în calea cerinţelor calităţii pe care fiecare judecător trebuie să le îndeplinească. Trebuie luate toate măsurile posibile pentru a garanta condiţiile optime pentru administrarea justiţiei în instanţele specializate.

În general, procedura de drept comun trebuie să fie aplicabilă în instanţele specializate. De fapt, introducerea procedurilor specifice pentru fiecare instanţă specializată riscă să ducă la o proliferare a acestora, punând în pericol accesul la justiţie şi securitatea juridică.

Regulile de procedură specifice sunt admisibile doar atunci când acestea vedere de tranzacționare cerinţelor care justifică înfiinţarea instanţelor specializate ex. Este esenţial să se asigure că principiile unui proces echitabil sunt respectate, şi anume imparţialitatea se caracterizează raportul de independență financiară în întregime şi libertatea judecătorului de a aprecia elementele de probă.

2.1 Convergența economică

De asemenea, este crucial ca, în cazul unui sistem în care un jurat sau expert care face parte din instanţa judecătorească, părţile să păstreze posibilitatea de a infirma opinia oferită de jurat sau expert judecătorului profesional. În caz contrar, un astfel de aviz ar putea face parte din hotărâre fără ca părţile să fi avut posibilitatea de a-l contesta.

CCJE consideră că trebuie preferat un sistem în care judecătorul desemnează un expert sau în care părţile pot apela chiar ele la experţi ca martori ale căror constatări şi concluzii pot fi contestate şi dezbătute între părţi în faţa instanţei.

Fie că sunt supuse unei instanţe specializate sau de drept comun, toate cauzele trebuie tratate cu aceeaşi diligenţă. Nu există nici un motiv pentru a acorda o importanţă mai mare unei cauze tratate de o instanţă specializată.

Războiul de Independență al României - Wikipedia

Singurele priorităţi admisibile sunt cele care au la bază nevoi obiective, de exemplu cele care implică o privare de libertate sau măsuri urgente care trebuie luate în materie de încredinţare a copilului, de protecţie a bunurilor sau a persoanelor, mediu înconjurător, sănătate publică, ordine publică sau securitate. Chiar dacă instanţele specializate trebuie să beneficieze de toate resursele umane, administrative şi materiale necesare îndeplinirii misiunii lor, aceasta nu trebuie să se realizeze în detrimentul celorlalte instanţe care trebuie să beneficieze de aceleaşi condiţii în materie de resurse.

CCJE consideră că o mobilitate şi o flexibilitate mai mare a judecătorilor poate reprezenta o soluţie la inconvenientele specializării menţionate anterior.