Video dengan sari kata dwibahasa:

Contract de opțiune nerelevabil

Trimite mai departe contractul. Trăsături distinctive ale contractelor forward Ce este o soluționare înainte. Trăsături distinctive ale contractelor forward Pentru a încheia o afacere care va avea loc în viitor, este necesar să încheiați un acord special - un contract forward.

Citiți cum funcționează și de ce aveți nevoie de el. Despre ce este acest articol: Ce este un contract semnale pentru opțiunile 100 Un contract forward este un acord asupra unei tranzacții între părți încheiat fără intermediari, direct.

O parte se angajează să cumpere și cealaltă să vândă ceva la un preț stabilit. Poate fi stocuri, valută, mărfuri, materii prime, orice activ. Acest acord are, de asemenea, o dată scadentă la data la care tranzacția este scadentă. Prin natura sa, un contract forward sau forward aparține unui grup de instrumente derivate instrumente financiare sau derivate.

Este similar cu contractele futures, un instrument financiar derivat care este tranzacționat între părți într-o bursă. Practic, totul este la fel - este un acord pentru achiziționarea unui activ în viitor la un preț stabilit anterior.

Cu toate acestea, atacantul are câteva diferențe importante: este încheiat între cele două părți fără intermediari, în timp ce la încheierea unui contract futures, schimbul este garantul tranzacției; circulă în afara bursei, iar contractele futures sunt un instrument de schimb; pentru încheierea acestuia, nu este nevoie să plătiți comisioane suplimentare, în timp ce schimbul pentru contracte futures necesită efectuarea unui anumit depozit de asigurare; fără a fi standardizate, părțile pot conveni asupra vânzării și cumpărării a oricărui volum din orice volum pentru orice perioadă.

Toți parametrii sunt standardizați pentru un contract futures, se vând numai în loturi conform regulilor stabilite de bursă; un forward nu poate fi vândut, spre deosebire de un contract de opțiune nerelevabil futures, care sunt vândute și cumpărate liber la bursă; un forward are un potențial mai puțin speculativ decât un futures - poate fi vândut în orice moment, profitând într-un moment favorabil de pe piață.

Instrumente financiare derivate. Ce este un derivat? După tipul de tranzacție în așteptare

Transmiterea se execută în ziua specificată în acord, astfel încât situația cu profitabilitate sau pierdere rămâne neclară până de curând. În plus, contractul forward are și alte caracteristici distinctive.

Este ireversibil și obligatoriu. Niciuna dintre părți nu o poate rezilia - acest lucru va fi urmat de contract de opțiune nerelevabil și contract de opțiune nerelevabil reputației afacerii. Unde este utilizat contractul forward? Cele mai frecvente forward sunt în sectoarele bancar și de mărfuri, când volatilitatea pieței și cotările curente pot avea un impact semnificativ asupra tranzacțiilor. De asemenea, înainte sunt obișnuiți acoperire sau asigurare de risc Un astfel de contract vă permite să reduceți pierderile în cazul unei dinamici de preț nefavorabile pentru activul de care are nevoie cumpărătorul.

De exemplu, un client trebuie să contract de opțiune nerelevabil o achiziție șase luni mai târziu în euro. El poate întocmi un contract forward cu banca, care se angajează să vândă suma necesară cumpărătorului la o rată fixă. Dacă rata euro a crescut, atunci cumpărătorul cumpără moneda la termenul încheiat cu banca și nu suportă costuri adiționale Pe de altă parte, rata euro poate scădea și atunci cumpărătorul va fi obligat declarații despre tranzacționare cumpere moneda la un preț mai mare decât prețul pieței.

În orice caz, cumpărătorul își poate prezice costurile, ceea ce este adesea mai important decât beneficiile unei corecții a ratei. La urma urmei, el planifică deja aceste costuri în buget și își construiește activitățile, concentrându-se asupra lor. Băncile încheie contracte la termen atunci când cumpără valută străină pentru a-și acoperi riscurile asociate cu modificările valorii instrumentelor financiare. În plus, băncile oferă clienților lor forwarduri în același scop.

Băncile au cele acasă work battipaglia largi oportunități de a lucra cu forward.

Prin încheierea de contracte contra-forward, băncile pot evita pierderile contract de opțiune nerelevabil orice mișcare a pieței - în sus sau în jos. Băncile acționează, de asemenea, ca intermediar atunci când diferiți participanți la piață cu nevoi contrare încheie contracte forward cu aceștia.

Aceasta oferă caracteristici suplimentare pentru a mări profitul băncii. Datorită anumitor caracteristici ale forward - urilor, acest instrument financiar este cel mai frecvent în bancar precum și în rândul marilor companii.

Pentru a semna un astfel de contract cu o bancă, trebuie să aveți un bun istoricul creditului și înalt indicatori financiari În plus, banca își poate impune condiții favorabile, deoarece, câștigă teme de bani general, piața contractelor la termen este suficient de mică pentru a vorbi despre o concurență puternică.

În plus, transmiterea este interesantă la încheierea unui acord privind vânzarea bunurilor care vor fi produse în viitor. Acest lucru atrage producătorii agricoli, jucători din industriile materiilor prime cu o producție sezonieră pronunțată.

Tipuri de contracte forward În prezent, există mai multe variante de contracte forward. Contractul principal este livrare înainte Acesta constă în furnizarea de active reale - materii prime, produse, valută, bunuri sau pentru furnizarea de servicii.

El are o dată de scadență precisă, moneda decontării, responsabilitatea părților contractante, locul și ora livrării. Se termină atunci când părțile și-au îndeplinit obligațiile - o parte a livrat activul, iar cealaltă parte a plătit pentru el. Astfel de contracte sunt utilizate de producătorii care doresc să aibă garanția că își vând produsele la un preț cunoscut. Această abordare nu oferă o oportunitate de a obține profituri mari într-un mediu favorabil de piață, dar oferă o oportunitate de a obține un profit garantat și de a vă asigura împotriva unui rezultat nedorit pe piață.

Există forward-uri cu o dată deschisă, perioada de decontare nu este definită. Contract de livrare nerelevabil sau forward non-livrabil - un acord de cumpărare sau vânzare de monedă la un moment specificat la o rată pre-negociată.

Ion Tiucã - procuror Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. La apelul nominal rãspunde Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, prin consilier juridic, lipsind autorul exceptiei, fatã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.

Cu toate acestea, acest forward nu este calculat pentru întregul volum de monedă, ci numai pentru diferenta de curs valutar De exemplu, la încheierea unui astfel de contract între o bancă și un client, sunt posibile trei opțiuni.

Rata a crescut - banca plătește clientului diferența dintre cursul forward și cursul real de schimb. Rata a scăzut - clientul plătește diferența. Dacă cursul nu s-a schimbat, nimeni nu datorează nimănui nimic.

Acesta este un instrument pur speculativ utilizat pe termen scurt pentru a obține profit sau pentru acoperire. Acestea sunt utilizate în principal pentru a lucra cu acele valute, comerțul este limitat din cauza cererii reduse sau a unei interdicții guvernamentale. Acestea includ monede tari in curs de dezvoltare America de Sud, Asia și Africa. Dacă în momentul execuției rata este mai mare, atunci clientul primește venituri. Dacă rata scade, atunci banca primește venitul.

Contracte forward sunt de obicei încheiate pentru o perioadă de trei zile.

Tranzactionarea de optiuni - notiuni de baza

Cel mai frecvent termen pentru acordurile de schimb valutar este de trei, șase sau nouă luni. Se observă că, cu cât este mai lung termenul acordului, cu atât piața este mai imprevizibilă.

În consecință, cu cât acordul încheiat este mai scurt, cu atât volatilitatea pe acest segment de piață este mai mică, este mai previzibilă.

Companiile mari pot încheia acorduri cu băncile pentru o perioadă de câțiva ani, de exemplu, pentru acoperirea riscurilor în timpul implementării programe de investiții Este, de asemenea, o contract de opțiune nerelevabil obișnuită pentru cei mari companiile petroliere care poate stabili prețul pentru unul sau doi ani. De fapt, un contract futures este un contract forward, implementat doar în cadrul tranzacției de schimb și având un anumit set de condiții pentru cumpărare și vânzare.

Un contract swap și variantele sale prevăd schimbul între părți de dobânzi, dividende sau valute a se vedea, de asemenea instrucțiuni pas cu pas pentru plata dividendelor către fondatorii LLC.

Contractul de opțiune în ansamblu arată ca un forward, cu singura diferență că cumpărătorul primește dreptul preventiv de a răscumpăra activul. Este un drept, nu o obligație, de care s-ar putea să nu-și dea seama, în funcție de dacă va beneficia sau nu de tranzacție.

contract de opțiune nerelevabil

Dacă cumpărătorul se retrage din tranzacție, vânzătorul are dreptul să vândă activul unei alte persoane. Considerații la întocmirea unui contract forward La încheierea unui acord ulterior, părțile trebuie să controleze în mod clar câteva circumstanțe importante care decurg din natura transmiterii. De exemplu, părțile trebuie să evalueze independent fiabilitatea și consistența partenerilor lor. Dacă situația pieței este nefavorabilă, partenerul poate refuza îndeplinirea obligațiilor asumate.

contract de opțiune nerelevabil

Și apoi al doilea participant va suporta pierderi. De asemenea, ar trebui să evitați încheierea unor astfel de acorduri cu companii care prezintă un risc ridicat de faliment. Este necesar să abordați cu atenție determinarea ratei forward la care va fi executat acordul. În cazul în care se încheie o livrare contract de opțiune nerelevabil, producătorul trebuie să stabilească nivelul de preț necesar, suficient și justificat economic pentru dezvoltarea afacerii.

Atunci când încheiați un acord cu obiective speculative, este necesar să înțelegeți clar dinamica pieței și să puteți prevedea schimbarea valorii activului subiacent. Forward are anumite avantaje față de futures - este un instrument mai flexibil. Condițiile de transmitere permit orice grad de detaliu, fiecare nou contract poate fi redactat individual, luând în considerare cerințele fiecărui nou partener.

Prin urmare, urmează restricțiile. Contractul încheiat este obligatoriu, nu poate fi reziliat sau modificat unilateral. Nu poate fi revândut, deci nu există piață pentru aceasta.

Cu toate acestea, unii experți subliniază că este posibil să se vândă schimb valutar nerelevabil. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că astfel de caracteristici sunt prescrise separat în contract. Există o tendință când părțile care încheie un contract indică oportunități suplimentare neobișnuite pentru transmiterea - posibilitatea rezilierii unilaterale cu plata unui comision sau rezilierea prin acordul părților.

În general, încheierea unui contract forward nu diferă de niciun alt acord. Documentul trebuie contract de opțiune nerelevabil conțină detaliile părților contractante, numele cumpărătorului și vânzătorului care au dreptul să încheie acest acord. Se descrie subiectul contractului, pe care vânzătorul se angajează să îl livreze, ceea ce se angajează să cumpere cumpărătorul, activul subiacent, termenele de livrare, termenul, locul și alte caracteristici semnificative ale transferului activului de la vânzător la cumpărător indicat.

Sunt indicate prețul activului, perioada de soluționare, condițiile de reziliere a contractului, sunt enumerate circumstanțele de forță majoră și regulile de soluționare a litigiilor. De asemenea, este necesar să se introducă drepturile și obligațiile părților, responsabilitatea acestora, dacă este necesar - drepturile terților, regulile pentru modificarea sau rezilierea contractului. Contractul este sigilat de semnăturile persoanelor îndreptățite să încheie astfel de acorduri.

Glosar de termeni Rata spot - rata la care activul specificat în contract este vândut sau cumpărat pe piață. Acesta poate fi rata valutară stabilită de Banca Centrală sau prețul acțiunilor sau dimensiunea ratei depozitului și așa mai departe.

Rata forward este rata la care se va efectua decontarea în conformitate cu termenii acordului. NDF non-livrabil înainte - non-livrabil înainte.

contract de opțiune nerelevabil

DF Livrabil înainte - livrare înainte. Un contract forward este un acord între părți pentru livrarea viitoare a unui activ subiacent. Toți termenii tranzacției sunt negociați la momentul încheierii contractului. Executarea contractului are loc în conformitate cu aceste condiții la momentul stabilit.

Încheierea contract de opțiune nerelevabil nu necesită cheltuieli din partea contrapartidelor nu luăm în considerare posibilele comisioane asociate executării tranzacției, dacă aceasta se încheie cu ajutorul unui intermediar. Un contract forward este, în general, încheiat cu scopul de a efectua o vânzare sau cumpărare efectivă a activului relevant și de a asigura furnizorul sau cumpărătorul împotriva contract de opțiune nerelevabil eventuale modificări negative a prețului.

Contrapărțile sunt asigurate împotriva evoluțiilor nefavorabile, dar, de asemenea, nu pot profita de o posibilă situație favorabilă. În ciuda faptului că un contract forward este obligatoriu, contrapărțile nu sunt asigurate împotriva neexecutării datorită, de exemplu, falimentului sau rea-credinței uneia dintre părțile la tranzacție.

Prin urmare, înainte de a încheia o înțelegere, partenerii ar trebui să afle solvabilitatea și reputația reciprocă. Un contract forward poate fi încheiat pentru a juca diferența dintre valoarea de piață a activelor. Persoana care deschide o poziție lungă se așteaptă să crească prețul activului subiacent, iar persoana care deschide o poziție scurtă se așteaptă ca prețul acestuia să scadă.

Prin caracteristicile sale, un contract forward este un contract individual. Prin urmare, piața secundară a contractelor la termen pentru majoritatea activelor este nedezvoltată sau subdezvoltată.

Singura excepție este transmiterea piața valutară. La încheierea unui contract forward, părțile convin asupra prețului la care va fi executată tranzacția. Acest preț se numește prețul de livrare. Acesta rămâne neschimbat pe toată durata contractului forward. În legătură cu un contract forward, apare și conceptul unui preț forward.

Futures contract

Pentru fiecare moment, prețul forward pentru un anumit activ suport este prețul de livrare înregistrat în contractul forward care a fost încheiat în acel moment. Natura juridică și tipurile de contracte forward Să ne oprim mai detaliat asupra caracteristicilor juridice ale tranzacțiilor la termen. După cum sa menționat deja, o tranzacție forward implică, de obicei, livrarea efectivă a bunurilor ca urmare.

În același timp, trimiterea la realitatea mărfurilor nu ar trebui să limiteze dreptul vânzătorului de a încheia un contract de vânzare a bunurilor, care va fi creat sau dobândit de vânzător în viitor, în modul prevăzut la alineatul 2 al art. Executarea tranzacției forward are loc într-o perioadă specificată după încheierea acesteia. În acest caz, un obiectiv secundar contract de opțiune nerelevabil fi, de asemenea, obținerea de profit speculativ.

La momentul încheierii acestei tranzacții, condiții esențiale contract - cum ar fi termenul, cantitatea de bunuri, prețul acestuia - dar până la o anumită contract de opțiune nerelevabil, livrarea nu se face.

Această asigurare de risc se numește, așa cum sa menționat mai sus, acoperire. Costul mărfurilor în cadrul tranzacțiilor la termen diferă de costul său în cadrul tranzacțiilor în numerar.

Poate fi determinat atât la momentul încheierii contractului, cât și la momentul decontării sau livrării. Prețul de exploatare pentru o tranzacție la termen determinat în momentul executării sale este, de regulă, valoarea medie de schimb a prețului mărfii.

Valoarea forward este rezultatul evaluării participanților tranzacționare de schimb toți factorii care afectează piața și perspectivele de dezvoltare a evenimentelor pe aceasta. În procesul de formare a pieței financiare, tranzacțiile forward au fost împărțite în conformitate cu principiul livrării în contracte forward livrabile livrabile forward și contracte forward de decontare forward non-livrabile.

Pentru livrarea înainte, livrarea se presupune inițial, iar decontările reciproce se fac prin plata de către o parte la cealaltă a diferenței rezultate în prețul bunurilor sau a unei sume prestabilite de bani, în funcție de termenii contractului.