Specificul politicii de preț a hotelului. Lectura

Practică de stabilire a prețurilor opțiunilor

Metode de preturi de transfer: de la teorie la aplicarea în practică

Ce sunt metodele de prețuri de transfer? Metodele de prețuri de transfer sunt modalități de a evalua retroactiv conformitatea cu principiul valorii de piață a tranzacțiilor realizate între părți afiliate.

viteza hashing a informațiilor blockchain lucrați de acasă la napoli

Aceste metode sunt definite în titlul I, capitolul II, secțiunea a 2-a din Normele de aplicare a Practică de stabilire a prețurilor opțiunilor nr.

Care sunt metodele de prețuri de transfer? Metodele de prețuri de transfer ce pot fi aplicate pentru testarea conformității cu principiul valorii de piață sunt: i metoda comparării prețurilor, ii metoda prețului de revânzare, iii metoda cost plus, iv metoda marjei nete, v metoda împărțirii profitului și vi alte metode.

Mai multe reguli

Mai multe detalii în studiul de caz privind metoda comparării prețurilor va fi publicat în curând. Selecția părții testate premergătoare aplicării metodelor cost plus, prețului de revânzare și marjei nete În aplicarea metodei comparării prețurilor, prețul este același și pentru cumpărător cât și pentru vânzător. Cu toate acestea, în ceea ce privește metodele cost plus, prețului de revânzare și marjei nete, cumpărătorul obține o marjă diferită de marja obținută de vânzător.

Astfel, apare dilema părții testate i. Metoda cost plus Metoda cost plus se aplică în special în cazul activităților de productie și prestări de servicii.

logică pentru opțiunile binare opțiunea binară de tranzacționare pentru manechine

Pentru a putea aplica această metodă este necesar să existe informații contabile cu privire la costurile de producție sau practică de stabilire a prețurilor opțiunilor cu prestarea serviciilor și veniturile din vânzarea produselor finite sau prestarea serviciilor. Astfel, această metodă presupune compararea marjelor brute peste costuri obținute de către o entitate în relație cu părțile sale afiliate cu marjele brute din tranzacții necontrolate.

A intervenit o problemă.

Spre deosebire de metoda comparării prețurilor, nu este imperativ necesar să se efectueze o comparație strict pe fiecare tip de câștigurile online sunt reale sau nu reperci pot fi făcute anumite agregări de categorii omogene de produse ținând cont de prevederile art 1.

Mai mult decât atât, chiar și situațiile financiare întocmite conform standardelor internaționale de raportare nu permit o comparare precisă având în vedere că determinarea marjei brute poate fi ușor influențată de ințelegerea fiecărei persoane asupra tipurilor de costuri care sunt luate în calcul la determinarea acesteia lucru recunoscut chiar în standardele internaționale de raportare financiară IFRS.

În schimb, în cazurile în care există tranzacții comparabile interne pentru care se pot calcula marjele brute în aceeași manieră unitară cu maniera în care s-au calculat aceleași marje brute și pentru tranzacțiile dintre companie și părțile sale afiliate, metoda cost plus poate fi folosită.

semnalele de tranzacționare sunt fiabile strategia de opțiuni binare atinge

Ca și în cazul aplicării metodei comparării prețurilor este important să existe o analiză comparativă care să analizeze toți cei cinci factori de comparabilitate urmărindu-se ca diferențele între tranzacțiile controlate și tranzacțiile necontrolate să nu fie de natură a distorsiona semnificativ rezultatele analizei. Mai multe detalii practice în studiul de caz privind metoda cost plus va fi publicat în curând.

imprimați pe pisa forex consilier lider în tranzacționare

Metoda prețului de revânzare Această metodă este sora metodei cost plus, fiind folosită în cazul activităților de revânzare spre deosebire de metoda cost plus, care este folosită în cazul activităților de productie și prestări servicii. Prin urmare, toate aspectele dezbătute în cadrul metodei cost plus sunt aplicabile și în cazul metodei prețului de revânzare.

Clasificare

Singurele două diferențe notabile între cele două metode sunt: Determinarea marjei brute — în cazul activităților de revânzare se poate determina o formă de marjă brută din revânzare pe baza situațiilor financiare statutare și ca atare pot exista adesea situații în care sunt folosite comparabile externe în aplicarea metodei prețului de revânzare.

Indicatorul de profitabilitate se calculează având la numitor veniturile și nu cheltuielile cum este cazul metodei cost plus. Mai multe informații despre această metodă se pot găsi în studiul de caz privind metoda pretului de revanzare va fi publicat în curând. Metoda marjei nete Înainte de a prezenta această metodă trebuie specificat că în tranzacțiile comerciale principale sunt în marea majoritate a cazurilor testate folosind metoda marjei nete prin identificarea de comparabile externe accesând baza de date Orbis, baza de date Amadeus sau platforma TP Catalyst Pro.

Aceasta metodă este prezentată la nivel teoretic ca o singură metodă.

Versiune de configurare Setarea listei de prețuri se face o singură dată și poate fi utilizată în orice moment convenabil, numărul listelor de prețuri din program nu este limitat. Puteți crea liste de prețuri pentru produse producție proprievânzarea de materiale uzate după producție sau o listă de prețuri a unei organizații de vânzări.

Astfel, dacă în cazul metodelor cost plus și prețului de revânzare indicatorii de profitabilitate se determină la nivel de marjă brută, în ceea ce privește metoda marjei nete cu cele două submetode ale sale, indicatorii de profitabilitate folosiți se calculează la nivel de marjă netă. În cazul fiecăreia din cele două submetode aferente metodei marjei nete pot exista atât comparabile interne cât și comparabile externe.

Mai multe informații despre această metodă se pot găsi în studiul de caz privind metoda marjei nete va fi publicat în curând.

Să aruncăm o privire asupra greșelilor tipice care pot fi:

Metoda împărțirii profitului Metoda împărțirii profitului este utilizată în general în cazul în care activitățile desfășurate de părțile participante la tranzacție sunt interconectate în așa măsură încât ele nu pot fi evaluate separat. Având în vedere că astfel de situații sunt rareori întâlnite în practică și că în aplicarea acestei metode există un grad ridicat de subiectivitate, metoda împărțirii profitului este foarte rar aplicată în practică.

Având în vedere aceste prevederi, atunci când se dorește aplicarea acestor alte metode trebuie să se documenteze motivele pentru care nu au putut fi aplicate metodele comparării prețurilor, prețului de revânzare, cost plus, marjei nete și a împărțirii profiturilor. În general, sunt folosite alte metode atunci când principiile care guvernează tranzacțiile ce trebuie testate nu sunt principiile standard din relații comerciale.

programul bitcoin pentru o lună plan de tranzacționare pentru comercianți

Ca și în cazul metodei împărțirii profitului, în practică se folosesc rar alte metode pentru justificarea prețurilor de transfer.

În concluzie, cea mai des folosită metodă de prețuri de transfer în practică este metoda marjei nete.

Teste rapide Antigen COVID-19: Diagnostic rapid, simplu, la preț redus

De asemenea, în practică mai sunt folosite și metoda comparării prețurilor, metoda prețului de revânzare sau metoda cost plus. Aplicarea unor alte metode sau metodei împărțirii profitului este de multe ori subiectivă și trebuie justificată temeinic, iar ca atare acestea sunt folosite rar.