Încărcat de

Opțiuni binare glbmarket. Informații document

Numim formatare a paginilor procesul de stabilire a proprietăţilor pagini- lor din document: dimensiunea, orientarea, marginile, alinierea pe verticală, dimensiunile antetului şi ale subsolului. Formatarea paginilor se realizează cu ajutorul comenzii Page Layout Afişează în pagină, Definire paginăla activarea căreia pe ecran apare fereastra de dialog din figura 1.

Fereastra de dialog Page Setup Elementele de control ale acestei ferestre au următoarea destinaţie: Margins Margini — stabilirea dimensiunilor marginilor; Paper Size Dimensiunea hârtiei — stabilirea dimensiunilor paginii fizice opțiuni binare glbmarket a ori- entării acesteia; Paper Source Sursa de hârtie — indicarea modului de încărcare a hârtiei în im- primantă; Layout Aşezarea în pagină — alinierea pe verticală a textului în cadrul paginii în cazul în care pagina logică nu este complet acoperită de conţinut.

Accesul rapid la unele opţiuni din pagina Margins se realizează prin intermediul riglelor orizontală şi verticală. Partea albă a fiecărei rigle arată dimensiunile paginii logice, iar partea întunecată indică distanţa dintre marginea hârtiei şi marginea tex- tului.

Menţionăm faptul că spaţiile albe din jurul textului sau, cu alte cuvinte, margi- nile textului creează o imagine elegantă, prietenoasă şi deschisă a documentului. Totodată, marginile laterale oferă cititorului posibilitatea de a ţine documentul în mână, fără să acopere textul sau imaginile.

Antetele apar în partea de sus a paginii, deasupra textului de bază, iar subsolurile apar dedesubtul acestuia. Crearea antetelor se efectuează cu ajutorul comenzii Insert, Header Inserare, Antetiar a subsolurilor — cu ajutorul comenzii Insert, Footer Inserare, Subsol.

Premium Tv List

La lansarea acestor comenzi, pe ecran apar liste ce conţin diverse modele din care utilizatorul poate alege pe cele mai potrivite pentru documentele lui fig.

Comenzile Header și Footer În afara modelelor de antete şi subsoluri, listele Header şi Footer conţin de ase- menea butoane care permit inserarea automată în antet şi subsol a numelui de fişier, a datei şi a orei curente, a numărului total de pagini din document etc.

Accentuăm faptul că formatarea paginilor este o operaţie cu o întindere largă, care se poate extinde asupra tuturor paginilor din document. La procesarea unor documente complexe pot apărea însă situaţii când sunt necesare două sau mai multe formate de pa- opțiuni binare glbmarket.

munca de la domiciliu din roma de nord martingale opțiuni binare

De exemplu, un manual conţine foaia de titlu, textul de bază, anexele, bibliografia, cuprinsul etc. Stabilirea diferitor formate de pagină se realizează cu ajutorul secţiunilor.

Premium Tv List | Boeing

Secţiunile reprezintă zone continue din document în cadrul cărora se pot stabili diferite formate de pagină. Pentru a trece la o secţiune nouă, se utilizează delimitatorul de secţiune Section Break.

câștiguri mari plătite pe internet indicatori de piață a opțiunilor binare

Inserarea delimitatorului de pagină şi a delimitatorului de secţiune se efectu- ează cu ajutorul comenzii Page Layout, Breaks Aşezarea în pagină, Delimitatoarela activarea căreia apare fereastra de dialog din figura 1.

Această fereastră permite inserarea delimitatorului de secţiune în diferite locuri ale documentului: la începutul unei pagini noi Next Pagepe pagina curentă în locul unde se află cursorul Continuousla începutul unei pagini noi cu număr par Even Page sau impar Odd Page.

După inserarea delimitatorilor necesari, utilizatorul poa- te stabili formate de pagină pentru fiecare secţiune aparte. Paginile pot fi numerotate automat cu ajutorul comenzii Insert, Page Number Inserare, Număr de pagină.

orele de program forex central gothenburg materiale de instruire privind opțiunile binare

Cum credeţi, conţine acest manual deli- mitatori de pagină? Determinaţi următoarele proprietăţi ale paginilor din acest manual: dimensiunea fizică, orientarea, dimensiunea marginilor, alinierea pe verticală a textului.

Cum credeţi, conţine acest manual de- limitatori de secţiune? Argumentaţi răspunsul dvs.

Găsiţi pe riglele orizontală şi verticală elementele de control destinate formatării paginilor. Utilizând sistemul de asistenţă, aflaţi destinaţia tuturor opţiunilor oferite de ferestrele de dialog Page Setup, Breaks şi listele Header, Footer.

Ce informaţie pot conţine aceste obiecte?

Formataţi paginile documentelor create anterior conform modelelor pro- puse de profesor. Antetul fiecărei pagini va conţine în partea stângă data şi ora curentă, iar subsolul obligațiunea și opțiunea emitentului denumirea fişierului, prenumele şi numele elevului.

Comasați într-un document nou toate documentele elaborate anterior: Cântec, Amintiri din copilărie, Peripeţiile Alicei Documentul nou-creat tre- buie să păstreze toate formatările de pagină, de paragraf şi de caractere ale documentelor iniţiale. Numerotaţi paginile documentului creat.

VIII_Informatica (a. 2020, in limba romana).pdf

Pot fi oare incluse într-un singur document pagini cu orientarea portret şi pagini cu orientarea peisaj? Pentru a uşura cititul, textul documentului poate fi aşezat în pagină în formă de coloane Columns.

Opțiuni binare glbmarket în coloane se face prin selectarea porţiunii dorite de text şi activarea comenzii Page Layout, Columns. Copiaţi fişierele Amintiri din copilărie, Peripeţiile Alicei