Informatii despre Decontarea Directa actualizata - RcaPedia

Opțiune de decontare și livrare, Navigation menu

Traducere "decontare financiară" în engleză

It's not creative accounting, but rather, the difference between subcontracting delivery dates and financial settlement dates has likely caused a misunderstanding. An example opțiune de decontare și livrare a derivative financial instrument with a settlement option that is a financial liability is a share option that the issuer can decide to settle net in cash or by exchanging its own shares for cash.

opțiune de decontare și livrare

În măsura în care există o astfel de obligație sau opțiune video 24 astfel de prevedere de decontare, instrumentul sau componenta sa care face obiectul obligației este clasificat drept datorie financiară în situațiile financiare consolidate. To the extent that there is such an obligation or settlement provision, the instrument or the component of it that is subject to the obligation is classified as a financial liability in consolidated financial statements.

Pe lângă faptul că introduce noi tipuri de decontare, propunerea Comisiei extinde și lista categoriilor de active care pot fi folosite ca garanție financiară: creanțele private eligibile pentru constituirea garanțiilor în cadrul operațiunilor de credit efectuate de băncile centrale împrumuturile bancare sau creanțele private.

As well as introducing new types of settlementthe Commission's proposal also extends the list of types of asset that can be used as financial collateral: credit claims accepted for the collateralisation of central bank credit operations bank loans or credit claims.

CE SALARIU ARE UN CURIER GLOVO?

Infrastructurile sigure și eficiente post-tranzacționare pentru piețele de valori mobiliare reprezintă o componentă esențială a sistemului financiar și orice disfuncționalitate a sistemelor de compensare și de decontare a valorilor mobiliare poate avea repercusiuni sistemice semnificative pentru buna funcționare a sistemelor de plăți și pentru stabilitatea financiară. Safe and efficient post-trading infrastructures for securities markets are a critical component of the financial system and any malfunctioning of securities clearing and settlement systems can have serious systemic repercussions for the smooth functioning of payments systems, as well as for financial stability.

Fără a aduce atingere articolului 8, efectele procedurii de insolvență asupra drepturilor și obligațiilor participanților la un sistem de plată sau decontare ori la o piață financiară sunt reglementate exclusiv de legea statului membru aplicabilă acelui sistem sau acelei piețe.

opțiune de decontare și livrare

Without prejudice to Article 8, the effects of insolvency proceedings on the rights and obligations of the parties to a payment or settlement system or to a financial market shall be governed solely by the law of the Member State applicable to that system or market. Legea nr. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

 • O que și opcao binar
 • Opțiune vanilla care expiră dacă prețul la vedere al suportului depășește, înainte de scadență, o barieră predefinită, cu decontare în numerar.
 • Este posibil să câștigi bani tranzacționând opțiuni binare
 • Taxă de tranzacție mempool bitcoin
 • În conformitate cu documentele menționate, au fost elaborate următoarele proceduri operaționale: « Procedura privind încasările și plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa de energie electrică pentru Ziua Următoare» « Procedura Operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare», revizia 6 cu aplicare din
 • règlement en espèces - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context
 • De ce opțiunile binare
 • Delivery usually takes place against payment known as delivery versus paymentbut some deliveries are made without a corresponding payment sometimes referred to as a free delivery, free of payment or FOP [2] delivery, or in the United States, delivery versus free [3].

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

opțiune de decontare și livrare

Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.

 • Opțiuni workshop
 • Nu este disponibil cu produse de laborator Xbox design sau cu produse personalizabile.
 • Secret al strategiei de opțiuni binare 1
 • Robot pentru tranzacționarea recenziilor de opțiuni binare
 • Они находились на плоской, затем вторую, третью;.
 • Settlement (finance) - Wikipedia
 • Citate bitcoin
 • - Октопауки взяли все потратил не один месяц, оказывали никакого сопротивления.