MoneyWood - Cum poti obtine un venit suplimentar

Forum privind lucrul la domiciliu

În acest context, în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor, dar și pentru sprijinirea angajatorilor în derularea activităților curente, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a recomandat 3 măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă: stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză; modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului; desfășurarea activității prin telemuncă.

În continuare, propunem să ne raportăm la ultimele două măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă recomandate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și să le analizăm sub sceptrul legislației speciale.

Sfaturi pentru cei care muncesc de acasă

Munca la domiciliu Munca la domiciliu este reglementată de dispozițiile art. Conform prevederilor legale, specificul muncii la domiciliu este dat de locul muncii, care, de această dată, nu mai este situat în unitate, la angajator aceasta fiind și regula în materieci la domiciliul sau reședința salariatului. Acest specific al muncii la domiciliu determină o altă particularitate ce vizează programul de lucru. Astfel, conform art.

forum privind lucrul la domiciliu strategie feedback de 60 de secunde

Cu toate aceste, legea permite angajatorului să fac uz de prerogativele sale organizatorică, de direcționare și control și să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, însă numai în condițiile stabilite în mod expres prin contractul individual de muncă.

Astfel, în cazul în care, în contextul situației generate de COVID, angajatorul va opta pentru modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului, acesta poate: fie, să ia decizia în mod unilateral, conform art. Atât decizia, cât și actul adițional vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: faptul că salariatul lucrează de la domiciliu; perioada în care se aplică această măsură; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului; obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

Avantaje și dezavantaje pentru angajator Între avantajele aduse angajatorului de munca la domiciliu a salariatului putem identifica pe cel al diminuării cheltuielilor cu spațiile de desfășurare a activității și pe cel al creșterii productivității; în ceea ce privește dezavantajele, în timp ce la birou angajatul este supravegheat în mod direct de către angajator, în cazul muncii la domiciliu verificarea activității salariatului nu se mai poate realiza decât în condițiile stabilite în mod expres de ambele părți.

Avantaje și dezavantaje pentru salariat Munca la domiciliu aduce salariatului avantajul stabilirii programului de lucru în mod individual, fără acordul angajatorului, ceea ce presupune o anumită flexibilitate. De asemenea, având în vedere că munca se defășoară în propriul cămin, eficiența în rezolvarea taskurilor este mult mai crescută, salariatul nemaipierzând timp cu drumul către birou și nemaifiind distras de colegi. În ceea ce privește dezavantajele, pentru unii dintre salariați care preferă să fie coordonați de manager, munca la domiciliu se poate dovedi destul de anevoiasă tocmai datorită lipsei unui program bine prefigurat și organizat, și a lipsei tuturor resurselor ce se aflau la dispoziția acestora în cadrul biroului.

Această împrejurare poate conduce la reducerea capacității de concentrare și la o întârziere în rezolvarea sarcinilor.

Contract de munca la domiciliu - Răspunsuri ortopedmariusbar.ro

Telemunca Telemunca, în schimb, este reglementată de Legea nr. Articolul 3 alin.

forum privind lucrul la domiciliu câștiguri online de la 50

Acest acord poate fi exprimat, după caz, la încheierea contractului individual de muncă pentru personalul nou angajat, sau ulterior pentru personalul în funcție, prin act aditional la contractual existent. Cea de-a doua ipoteză reprezintă, de fapt, o modificare a locului muncii în condițiile prevăzute de art.

Lucrul la domiciliu. Cine poate lucra de acasă și care sunt avantajele

Așadar, angajatorul nu poate dispune unilateral desfășurarea activității salariatului prin telemuncă, fără acordul salariatului. Potrivit Legii, refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă și nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia.

În cazul telemuncii, spre deosebire de munca la domiciliu, salariatul are posibilitatea să lucreze atât de la domiciliu reședințăcât și din alt loc în afara sediului angajatorului. Inclusiv în cazul telemuncii, controlul activității telesalariatului reprezintă un drept al angajatorului care decurge din Lege.

Ce trebuie sa stii despre munca la domiciliu: joburi bine platite

Cu toate acestea, angajatorul trebuie să respecte programul și modalitatea concretă de realizare a controlului astfel cum a fost agreată cu salariatul. Însă, nu întotdeauna controlul angajatorului presupune vizite la domiciliul telesalariatului sau la alt loc de muncă organizat de el. Având în vedere evoluția accentuată a tehnologiei informației, apreciem că angajatorul poate monitoriza, prin intermediul unui program informatic, datele cu privire la modalitatea de desfășurare a muncii, cât și date referitoare la eficiența și durata muncii.

forum privind lucrul la domiciliu copiază tranzacțiile comerciale

În cazul în care controlul se va efectua la domiciliul telesalariatului, acesta fiind locul de desfășurare a activității, este important de reținut că accesul la domiciliu este condiționat de notificarea prealabilă a telesalariatului și de obținerea consimțământului acestuia. Aceste două condiții trebuie îndeplinite atât în cazul controlului la domiciliu efectuat de reprezentanții organizaţiilor sindicale la nivel de unitate ori reprezentanţii salariaţilor, cât și în cazul controlului efectuat de reprezentanţii autorităţilor competente pentru verificarea aplicării şi respectării cerinţelor legale opțiuni în londra domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al relaţiilor de muncă.

Ce activități poți face de acasă și cât poți câștiga

Avantaje și dezavantaje pentru ambele părți Telemunca prezintă o serie de avantaje pentru ambele părți ale raporturilor de muncă.

Pentru angajatori, avantajele constau în: economisirea cheltuielilor făcute cu spațiile de desfășurare a activității salariate; eliberarea de sarcinile organizării muncii, supravegherii permanente a salariaților, amenajării accesului în unitate; creșterea productivității muncii. Dezavantajele pentru salariați constau în: suportarea costurilor utilităților de la locația în care acesta își desfășoară activitatea în regim de telemuncă ex.

  1. Bin guru care învață opțiuni binare
  2. Telemunca vs Munca la domiciliu in contextul COVID - aliniere cu GDPR - NDI Law
  3. Munca la domiciliu forum
  4. Siguranta Angajatilor in Telemunca si Munca la Domiciliu Forum GovnetLIVE
  5. Câștigați bani cum să ștergeți

Asemănări și deosebiri între munca la domiciliu și telemunca În rândul asemănărilor între cele două modalități de prestare a muncii putem enumera: locul de muncă unde se defășoară activitatea salarială nu aparține angajatorului, ci el este organizat de salariat; munca poate fi prestată la domiciliul salariatului; obligația angajatorului de asigura transportul la și de la locul defășurării activității salariale a materialelor; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului; salariatul beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne și contractele colective de muncă aplicabile celorlalți salariați.

În ceea ce privește deosebirile, cea mai evidentă dintre ele privește izvorul juridic: munca la forum privind lucrul la domiciliu izvorăște dintr-un contract individual denumit munca la domiciliu art. Alte deosebiri se referă la calitatea salariaților și specificul activității lor, astfel: în cazul telemuncii, salariatul este calificat de lege ca fiind un telesalariat, calificare neîntâlnită în cazul salariatului cu munca la domiciliu; telesalariatul utilizează tehnologia informației și a telecomunicațiilor, pe când salariatul cu munca la domiciliu utilizează, ca regulă, mașini, utilaje, instalații mecanice, electrice, clasice etc.

Contabili, economiști, ingineri, croitori, strungari etc.

Avantajele muncii la domiciliu

Răspunsul este cât se poate de clar și este conturat de prevederile art. Așadar, salariatul care dorește să beneficieze de zile libere forum privind lucrul la domiciliu în condițiile Legii nr.

forum privind lucrul la domiciliu lucrați de la intrarea de la domiciliu turin

De asemenea, important de reținut este faptul că în sfera zilelor libere plătite pentru unul dintre părinți intră doar zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, nu și zilele lucrătoare din perioada vacanțelor școlare, astfel cum este prevăzut la art.

Pentru a beneficia de zilele libere plătite, părintele trebuie să depună la angajator următoarele documente: cerere; declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că: acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr.

Forum munca domiciliu

Astfel, nu va beneficia de prevederile Legii nr. Conform art. Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de Legea nr. Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale aferente indemnizaţiei prevăzute la alin.

munca la domiciliu

Prin derogare de la prevederile Legii nr. Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizaţia netă, încasată efectiv de forum privind lucrul la domiciliu. Astfel, ținând seama de cele de mai sus, concluzionăm că munca la domiciliu și telemunca reprezintă atât pentru angajator, cât și pentru salariat, opțiuni fiabile care asigură continuarea raporturilor de muncă în aceste vremuri nesigure, în care sănătatea publică este în mod direct amenințată.

forum privind lucrul la domiciliu opțiuni binare pe titantrade

Aceasta poate implica prelucrarea diferitelor tipuri de date cu caracter personal. Regulile de protecție a datelor precum RGPD nu împiedică măsurile luate în lupta împotriva pandemiei coronavirusului. Lupta împotriva bolilor transmisibile reprezintă un obiectiv valoros împărtășit de toate națiunile și, prin urmare, ar trebui susținută în cel mai bun mod posibil.

Este în interesul umanității să se reducă răspândirea bolilor și să se utilizeze tehnici moderne în lupta împotriva flagelurilor care afectează marile părți ale lumii. În ceea ce privește limitarea răspândirii virusului COVID în România, măsurile luate de către autoritățile competente au implicații și în aria protecției forum privind lucrul la domiciliu cu caracter personal, una dintre aceste măsuri fiind reprezentată de modificarea temporară a locului de muncă al salariatului, prin instituirea regimului de telemuncă în care acesta își poate desfășura activitatea sau a muncii la domiciliu.

forum privind lucrul la domiciliu câștigurile pe internet în euro

Pe langa protectia datelor personale, se recomandă a se acorda o atenție sporită obligației de confidențialitate a angajaților, conform căreia acestora le este interzisă pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, transmiterea de date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului.

Un astfel de regulament ar trebui sa faca referire cel putin la urmatoarele aspecte: Pastrarea ecranelor in siguranta Este indicat ca ecranul laptopului sau a PC-ului sa nu fie lasate deschise atat timp cat angajatul nu se afla in fata lor, pentru a preveni accesul la informatii protejate a unei persoane neautorizate.

Un astfel de acces neautorizat constituie o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal.

Munca de acasă — dezavantaje Lucrul la domiciliu.

Interzicerea transmiterii de date cu caracter personal din contul de email profesional catre adrese de email personale Transmiterea de date cu caracter personal cu care angajatii intra in contact prin prisma activitatii lor dintr-un cont de email profesional catre un cont de email personal este catalogata aproape intotdeauna drept o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal.