Crearea unei bibliografii, a citatelor și a referințelor

Cum se citează opțiunile. Cum se citează imagini și imagini în PowerPoint

Motivaţia alegerii temei: în ce privinţe este semnificativă, pertinentă, actuală. Obiectivele lucrării. O prezentare sintetică a cadrului teoretic din domeniu, prin care se dovedeşte stăpânirea bibliografiei folosirea surselor adecvate, citarea corectăcorelarea diferitelor teorii, analize, modele din sfera temei, evocarea unor studii de caz exemplare.

Identificarea direcţiilor în care se cum se citează opțiunile lucrarea 3. Identificarea unor ipoteze de lucru sau a unei teme de cercetare restrânse. Opţiunile metodologice. Justificare şi explicare a metodelor de cercetare alese de exemplu interviu, analiză calitativă sau cantitativă de produs, etc.

opțiuni binare pe petrol

Corpusul de studiu aplicativ. Prezentarea şi justificarea pertinenţei corpusului      ales. Prezentarea etapelor metodologice; Pentru proiectele aplicative: 1. Prezentarea metodei de alcătuire a proiectului, în funcţie de cadrul teoretic identificat anterior. Explicarea paşilor prin care a fost elaborat proiectul. Identificarea obstacolelor întâmpinate şi a modalităţilor de depăşire a obstacolelor.

Rezultatele demersului de cercetare sau ale proiectului aplicativ sunt prezentate pe scurt şi sunt discutate, astfel: Pentru proiectele mici de cercetare: Validarea sau invalidarea ipotezelor de lucru. Explicarea motivelor din cauza cărora rezultatele cercetării diferă sau confirmă afirmaţiile literaturii de specialitate. Pentru proiectele aplicative: Identificarea ariilor în care literatura de specialitate descrie în mod satisfăcător problemele întâmpinate de un profesionist şi soluţiile pe care le poate aplica.

Sugestii de îmbunătăţire a bazei teoretice existente. Dacă nu le-a atins, de ce s-a întâmplat acest lucru? Un eşec poate fi la fel de semnificativ ca o reuşită, dacă este bine explicat. Cum se citează opțiunile corectă a surselor este o chestiune de etică şi legalitate. După copertă, urmează pagina de titlu care va conţine titlul complet al lucrării de diplomă.

Sumarul cuprinsul va fi aşezat întotdeauna imediat după pagina de titlu şi va conţine numele complet al capitolelor şi subcapitolelor, bibliografia şi anexele cu pagina la care se găsesc acestea. Cu prima pagina a sumarului se începe numărătoarea paginilor. După sumar, va fi introdus un rezumat de o pagină al lucrării sau o introducere.

Solutii pentru problemele tale IT

Textul lucrării va îndeplini precizările formale de mai jos. În textul lucrării pot fi introduse grafice, tabele sau imagini cu condiţia ca ele să cum se citează opțiunile depăşească ca dimensiune o jumătate de pagină. Bibliografia se va aşeza la sfârşitul textului şi cuprinde, exhaustiv şi exclusiv textele la care se face referire în textul lucrării.

Bibliografia va îndeplini precizările metodologice de mai jos. După bibliografie, se vor introduce anexele în ordinea în care apar ele citate în lucrare.

ce arată linia de tendință pe grafic

În redactarea lucrării se va folosi fontul Times New Roman sau un font echivalentcu corp 12, în aşa fel încât pagina va conţine aproximativ de semne fără spaţii. Distanţa dintre rânduri va fi, obligatoriu, de 1,5. Marginile paginii vor fi egale: 1,5 cm. Citarea şi bibliografia Sugestie Pot fi folosite şi alte sisteme de citare recunoscute internaţional A.

În cazul unui autor citând alt autor, se vor folosi următoarele variante, urmând ca, la bibliografie, să apară numai informaţia despre cartea citită în cazul acesta, Scott, RichardInstituţii şi organizaţii, Iaşi, Polirom.

semnale pentru a cumpăra opțiuni

În bibliografie, numele complet al autorului şi celelalte date relevante despre o sursă vor apărea, în ordine alfabetică şi în forma grafică indicată mai jos: 1. Silverman, DavidInterpretarea datelor calitative: metode de analiză a comunicării, textului şi interacţiunii, Iaşi, Polirom.

Carte fără autor - O plasaţi în bibliografie la litera cu care începe titlul lucrării. II, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Capitol într-o carte - Oferiţi detaliile capitolului mai întâi, apoi detaliile lucrării în care apare. Puneţi numele capitolului sau ale articolului între ghilimele. Principii de evaluare a lucrării de diplomă Evaluarea formei Prezentarea generală a lucrării este considerată  satisfăcătoare dacă ea conţine un minimum de 30 de cum se citează opțiunile de text fără anexesau 15 pagini plus un produs de specialitate.

Punerea în pagină este corectă, îngrijită dacă textul este lizibil, fără greşeli dactilografice şi folosind semnele diacritice româneşti. Lizibilitatea textului este determinată de repartiţia coerentă, logică a paragrafelor. Lucrarea este considerată ştiinţific redactată dacă are un aparat critic unitar şi coerent; dacă normele citării sunt respectate, dacă tabla de materii este completă, exactă, practică, dacă anexele sunt utile, adecvate conţinutului; dacă bibliografia finală este bine organizată, conform normelor şi evident dacă regulile de ortografie sunt respectate.

Contextul şi obiectivele lucrării sunt bine enunţate şi explicate. Lucrarea are o introducere şi o concluzie. Capitolele lucrării au un paragraf introductiv şi un paragraf final cu concluzii. Titlul lucrării, titlurile capitolelor şi subcapitolelor reflectă adecvat conţinutul. Referinţele bibliografice sunt complete; au fost citate şi utilizate lucrările de referinţă în domeniu.

Recursul la citate este justificat, pertinent, echilibrat. Există tranziţii logice între paragrafe, idei. Noţiunile şi conceptele utilizate sunt definite şi corect folosite.

Applied photovoltaics. London: Earthscan, Notă: Află mai multe pe tutorial Citarea surselor de informare.

Evaluarea conţinutului Lucrarea este o scriere academică, bazată pe consultarea creativă a unei bibliografii teoretice sau lucrări de specialitate. Chestiunile teoretice sunt bine expuse, clare.

Există un studiu de caz care sau o aplicaţie specifică, ce susţine ideile expuse în partea teoretică a lucrării. Lucrarea nu este un colaj de informaţii luate din diverse surse, există un efort de integrare şi de interpretare proprie; discursul este unitar.

Există puncte de vedere proprii, originale, interesante. Ideile prezentate sunt ilustrate cu exemple bine alese. Lucrarea nu constituie o luare de poziţie partizană, parţială, nu conţine afirmaţii care nu pot fi dovedite ştiinţific.

Lucrarea de diplomă şi disertaţia în profilul ştiinţele comunicării se poate realiza fie sub forma unei cercetări cu referire la fenomene ale comunicării interpersonale, mediate sau de masă, fie sub forma unui proiect referitor la un produs mass media, de relaţii publice sau de publicitate. Lucrarea de diplomă şi disertaţia trebuie să probeze competenţa şi creativitatea studenţilor. Ea implică o muncă de concepţie cum se citează opțiunile execuţie în câmpul cercetării fenomenelor cum se citează opțiunile sau al elaborării unor proiecte pentru diferite tipuri de produse de profil.

Cum se citează opțiunile dovedit se pedepseşte prin eliminarea din examenul de finalizare a studiilor. O lucrare de diplomă şi disertaţia trebuie să cuprindă: a o site- uri de câștig pe internet teoretică a câmpului în care se înscrie cercetarea sau proiectul; b o prezentare a metodei de cercetare sau de alcătuire a proiectului; c un corpus de date pe baza căruia se va face analiza sau se va construi proiectul; d interpretarea datelor sau proiectul; e o bibliografie de specialitate în conformitate cu exigenţele academice se vor elabora criterii de definire a standardelor academice.

Propunerile cu temele din câmpul de competenţă al fiecărui cadru didactic se discută în catedre şi se afişează în semestrul II sau III al promoţiei respective. Studenţii pot veni cu propuneri proprii, din domeniul ştiinţelor comunicării. Studenţii vor depune cereri de înscriere, în care precizează titlul lucrării şi coordonatorul ştiinţific, la Secretariatul FJSC — cererea va conţine acordul şi semnătură coordonatorului ştiinţific. Coordonatorul ştiinţific al unei lucrări poate fi orice cadru didactic cum se citează opțiunile sau asociat care deţine titlul de doctor.

Asistenţii cu titlul de doctor vor putea coordona disertaţii numai în cotutelă cu un cadru didactic cu titlul de conferenţiar sau profesor.

Cadrele didactice doctorande vor putea coordona lucrări de diplomă numai în cotutelă. Cadrele didactice doctorande vor coordona aspectele cu caracter aplicativ, iar cadrul didactic tutore va coordona aspectele care ţin de latura teoretică, metodologică şi de concepţie. Referatul de evaluare a lucrării va fi semnat de ambele cadre didactice.

Referințe bibliografice în articole online: De ce sunt necesare și cum le prezinți

Coordonatorul ştiinţific are obligaţia să: -          ofere o listă de teme de cercetare sau proiecte -          asigure indicaţiile bibliografice de specialitate -          asigure consiliere academică referitoare la corpusul investigaţiei, metoda de cercetare, cadrul teoretic, strategia de elaborare a interpretării sau proiectului -          ofere îndrumare pe parcursul elaborării lucrării de diplomă sau a disertaţiei, prin lecturare, corectare, dezbateri -          realizeze referatul de evaluare a lucrării de diplomă sau a disertaţiei 8.

Studentul are obligaţia să: -          respecte standardele academice de documentare şi elaborare a unei lucrări de diplomă sau a disertaţiei -          respecte calendarul de lucru fixat în comun acord cu coordonatorul ştiinţific -          să prezinte la termenele stabilite capitole sau părţi din lucrarea de diplomă sau din disertaţie -          să prezinte lucrarea de diplomă sau disertaţia în forma definitivă cu cel puţin 10 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la examenul de disertaţie.

lucrați de la stilouri de ambalare la domiciliu

Lucrarea de diplomă sau disertaţia, însoţită de referatul favorabil al coordonatorului ştiinţific, se va depune în două câștigă bani în plus la Secretariatul FJSC, la înscrierea pentru examenul de diplomă sau de disertaţie. După susţinere conform metodologiilor MECT şi Universităţii din Bucureşti lucrarea de diplomă sau disertaţia se arhivează de către FJSC timp de 5 ani, iar apoi se distruge conform procedurilor legale.

Un exemplar rămâne la coordonatorul ştiinţific. Ghid împotriva plagiatului Plagiatul se referă la copierea unor idei, a unui raţionament, a unor pasaje sau la copierea integrală a unei opere de creaţie intelectuală, cum ar fi opera literară, artistică sau ştiinţifică.

În România, Legea nr. Plagiatul "plagiarism" în varianta englezească este mai mult o noţiune din limbajul academic şi mai puţin una juridică. Corespondentul juridic al noţiunii de plagiat este "reproducerea fără drept", precum şi "încălcarea dreptului de autor" "copyright infringement". Prin urmare, situaţiile de plagiat poate fi identificate şi sancţionate atât prin legislaţie, cât şi prin regulamentele interne cum este cazul aici.

Definiţii "Termenul de plagiat este folosit pentru a numi furtul de cuvinte sau idei, dincolo de limitele a ceea ce, în mod general, s-ar referi la bagajul general de cunoştinţe" Park,p.

Crearea unei bibliografii

De altfel, cuvântul derivă din latinul plagarus, care însemna hoţ. Conceptul de "plagiat" a apărut odată cu revoluţia intelectuală adusă de Iluminism, curent care a pus accentul pe concepte precum autonomia individuală, raţionalitate, meritele intelectuale personale originalitatea şi egalitatea celor care participă la un forum de dezbatere intelectuală; în urma acestor evoluţii intelectuale, prima lege a dreptului de autor apare în Marea Britanie, în Larkham, Manns, ; Middleton, Trager, Chamberlin, DEX defineşte alstfel plagiatul: "Acţiunea de a plagia; plagiere.

O altă definiţie spune că "Plagiatul este acţiunea cuiva de a prelua şi prezenta gândurile, scrierile cum se citează opțiunile alte creaţii ale unei persoane drept propriile sale produse" Devlin,p.

Cum se citează opțiunile drepturilor de autor protejează art. Legea drepturilor de autor protejează şi operele derivate art.

Articole asemanatoare

Legea drepturilor de autor nu protejează art. În Legea nr.

Tutorial bibliografii Zotero #2: surse, citare, bibliografie finală

Pentru cercetători, prevederile din Legea nr. În sensul Legii nr. În concluzie, din punct de vedere juridic, plagiatul este un "furt" de proprietate intelectuală, în cazul în care sunt luate pasaje din operele altora, şi o încercare de fraudă, în cazul în care sunt copiate propriile opere.

Vă mulțumim pentru feedback!

Deşi din punct de vedere strict juridic noţiunea de "furt de proprietate intelectuală" este o sintagmă colocviala şi nicidecum juridicăpentru accentuarea gravităţii acestei acţiuni în Ghidul de faţă vom păstra formularea respectivă. Pe de altă parte, trebuie facută distincţie între reproducerea fără drept a unei opere, aspect la care se refera legislaţia dreptului de autor, şi "practicile academice incorecte", bad academic practices care pot aparea în activitatea de cercetare. Spre exemplu, există practici academice care, fără a fi reproduceri fără drept, sunt încălcări care intră în sfera eticului.

Preluarea unui pasaj, cu arătarea sursei, dar fără ghilimele nu este reproducere fără drept, însă este o practică academică incorectă. Orice pasaj reprodus ca atare trebuie să conţină ghilimele, pentru a distinge "reproducerea întocmai" de "parafrazare".

Parafrazarea este iarăşi o practică academică incorectă, cât timp nu se indică sursa frazei parafrazate. Aşa-numita auto-plagiere este tot o practică academică incorectă, cât timp autorul nu arată în opera prezentată că acel pasaj este utilizat şi preluat dintr-o operă trecută, al carei autor este. Plagiatul este sancţionat prin: - blamare publică şi furtul, şi frauda, sunt inacceptabile - excluderea din mediul academic, în condiţiile legii şi ale regulamentelor interne - retragerea unor titluri sau a unor drepturi obţinute în mod fraudulos, în condiţiile legii şi ale regulamentelor interne - plata daunelor morale şi materiale către autorii prejudiciaţi, în condiţiile legii.

Preluarea unei idei sau a unei informaţii, chiar atunci când este vorba despre informaţiile primite la un curs, fără citarea sursei, este tot plagiat. Numai informaţiile care sunt cunoscute pe scară largă pot fi enunţate fără citarea unei surse de exemplu, faptul că Nicolae Ceauşescu a fost înlăturat de la putere în decembrieîn timpul unei revolte populare.

Furtul de idei care stau la baza unor produse culturale profitabile, cum ar fi serialele sau campaniile publicitare. Preluarea, fără acceptul celui în drept, a oricărui element de comunicare identificabil ca aparţinând altcuiva.

Surse orale sau scrise necitate 1. Preluare integrală Autorul cum se citează opțiunile pasaje întregi dintr-o altă operă, cuvânt cu cuvânt, ca şi cum aceasta ar fi creaţia sa proprie. Copiere parţială Autorul copiază părţi semnificative dintr-o operă şi le prezintă ca şi cum ar fi creaţia sa proprie. Cum se citează opțiunile amestecată Autorul copiază paragrafe sau fraze amestecate, din diferite opere, fără indicarea surselor, pentru a se pierde urma surselor originale.

Copierea deghizată Autorul preia linia de argumentare, exemplele şi alte elemente de conţinut ale sursei, dar modifică unele expresii, ordinea paragrafelor sau alte elemente pentru opțiuni pentru marș face mai dificilă identificarea sursei.

Au fost utile aceste informații?

Copierea prin repovestire Autorul repovesteşte opera, fără a prelua cuvânt cu cuvânt conţinutul, re-traducând prin sinonime sau formulări analoge conţinutul acesteia. Auto-plagierea Autorul preia integral sau masiv dintr-o lucrare proprie,  anterioară, publicată în format carte sau articol format clasic sau digital.

Surse orale sau scrise citate, deformate cu intenţie 1. Menţionarea incompletă Autorul menţioneaza numele sursei, dar nu include informaţiile specifice titlu de lucrare, an, editură, oraş, pagină ; în felul acesta corectitudinea preluării nu poate fi verificată şi se ascund pasaje preluate integral anterior sau posterior primei menţionări.

Menţionarea incorectă Autorul oferă informaţii inexacte referitoare la sursa citată, făcând imposibilă identificarea şi verificarea ei. Citarea mascată Autorul citează corect sursa între ghilimele, dar apoi preia paragrafe întregi din sursă fără a mai pune ghilimele.