Calcularea coeficientului de corelaţie Pearson

Coeficientul de corelare a liniei de tendință, (PDF) Calcularea coeficientului de corelaţie Pearson | Eu MaNu - ortopedmariusbar.ro

Conținutul

A short summary of this paper 37 Full PDFs related to this paper Calcularea coeficientului de corelaţie Pearson dintre două variabile cantitative cu ajutorul funcţiei CORREL: Coeficientul de corelaţie Pearson este un indice numeric ce dă o măsură a relaţiei dintre două variabile cantitative continue sau discrete!!!

coeficientul de corelare a liniei de tendință

Nu se calculează pentru altfel de variabile. Realizați un tabel de felul următor Selectaţi celula unde vom calcula coeficientul de corelaţie.

coeficientul de corelare a liniei de tendință

Varsta Array 2 - se selecteaza celulele celei de a doua variabile ex. Greutate Apăsaţi OK Realizarea caut un forum serios de domiciliu grafic de coeficientul de corelare a liniei de tendință nor de puncte — diagrama de dispersie XY Scatter Copiaţi cele două coloane cu date, mai întâi coloana care va apărea pe axa Ox, apoi coloan care va apărea pe Oy, exemplu: Selectaţi cele două coloane: domeniul A1:B20 Meniul Insert Secţiunea Chart Butonul Column Alegeţi subtipul potrivit: Rezultat exemplu: Introduceţi un titlu potrivit Dezactivarea legendei: Click dreapta pe Legendă Opţiunea Delete Introduceţi titlurile adecvate pentru axe 3 Adăugarea dreptei de regresie pe grafic Click dreapta pe oricare din punctele norului de puncte, selectare Add Trendline În fereastra apărută se selectează Linear — pentru afișarea dreptei de regresie lineare, respectiv se selectează Display Equation on chart — pentru afișarea ecuației dreptei de regresie și Display R-squared value on chart — pentru afișarea coeficientului de determinare Apăsând apoi butonul Close se obține după repoziționarea ecuației și coeficientului de determinare : 4 Modificarea valorii minime și maxime afișate pe axele norului de puncte Pentru a modifica aceste valori pentru axa verticală se dă dublu-click pe valorile axei verticale și se obține următoarea fereastră: Pentru a modifica valoarea minimă, la Minimum se alege Fixed și se trece manual o valoare apropiată de cel mai jos punct din grafic.

Asemănător se face și pentru valoarea maximă.

coeficientul de corelare a liniei de tendință

În mod similar se modifică și axa orizontală. Interpretări Coeficientul de corelaţie Interpretarea Coeficientului de corelaţie conform regulilor empirice ale lui Colton : 1. Valoarea coeficientului de determinare exprimă o intensitate a relaţiei liniare între cele două variabile sau răspunde la întrebarea: cât la sută din variaţia lui Y se poate explica prin relaţia liniară cu X.

Exemplu: un coeficient de determinare pentru relația între tensiunea arterială 6 sistolică și vârstă este egal cu 0, Diagrama de dispersie Norul de puncte O idee privind relaţia între cele două caracteristici se obţine împărţind diagrama de dispersie în patru cadrane prin două drepte perpendiculare care trec prin punctul X, Yavând coordonatele egale cu mediile celor două variabile.

coeficientul de corelare a liniei de tendință

Dacă punctele sunt repartizate în cadranele I şi III, atunci diagrama de dispersie are o tendinţă crescătoare dreapta de regresie va avea un trend ascendent.

Dacă punctele sunt repartizate în cadranele II şi IV, atunci diagrama de dispersie are o tendinţă descrescătoare dreapta de regresie va avea un trend descendent.

coeficientul de corelare a liniei de tendință

Dacă punctele sunt repartizate în toate cele patru cadrane în mod egal, atunci diagrama de dispersie ne indică o corelaţie nulă. Dependenţa dintre Greutate şi Vârsta gestatională este pozitivă: o creştere a Vârstei gestationale implică o creştere a Greutăţii. Dreapta de regresie are un trend ascendent.

Video1 2

Diagrama de dispersie indică o tendinţă crescătoare. Interpretarea coeficientului variabilei x din ecuația de regresie: pentru fiecare creștere a Vârstei gestationale x cu o unitate de măsură cu o săptămânăGreutatea y crește cu ,85 unități de măsură grame.

coeficientul de corelare a liniei de tendință

Interpretarea coeficientului liber — dacă Vârstei gestatională ar fi egală cu 0, Greutatea ar fi egală cu ,4 grame.