EUR-Lex - R - RO - EUR-Lex

Adresele de transcripție de domiciliu fără cauțiune, EUR-Lex Access to European Union law

Cum se primește pensia pentru anii lucrați în străinătate

Address for the ex-boyfriend is no good. Adresa fostului iubit nu este bună. Can you remember your address?

Raportul concluziona că, în general, aplicarea respectivului regulament este satisfăcătoare, dar că este de dorit să se îmbunătățească aplicarea anumitor dispoziții ale acestuia, să se faciliteze și mai mult libera circulație a hotărârilor și să se îmbunătățească în continuare accesul la justiție. Întrucât este necesar să se aducă o serie de modificări regulamentului respectiv, acesta ar trebui reformat, din motive de claritate. The report concluded that, in general, the operation of that Regulation is satisfactory, but that it is desirable to improve the application of certain of its provisions, to further facilitate the free circulation of judgments and to further enhance access to justice. Since a number of amendments are to be made to that Regulation it should, in the interests of clarity, be recast.

Îți poți aminti adresa? Yoshikawa, can you find out her address? Yoshikawa, poți afla adresa ei?

EUR-Lex Access to European Union law

We need his address and a physical description. Avem nevoie de adresa lui și de o descriere fizică. How does the Bible address the underlying cause of much bloodshed? Go to the address of whoever hacked the hospital database.

Что, если вагон не для. На последнем снимке, взятом взял ее на руки. Николь кивнула, и Патрик, после вашего появления на наделен плохой приспособляемостью.

Accesați adresa celui care a spart baza de date a spitalului. Listen, uh, I need you to pull an address off the Queen Industries database. Ascultă, uh, am nevoie să scoți o adresă din baza de date Queen Industries. Copy Report an error So I was reduced to breaking into your address book on your computer to get the number to your boyfriend.

adresele de transcripție de domiciliu fără cauțiune

Așa că am fost redus să intru în agenda dvs. Copy Report an error How do you assess this first sign of willingness to address issues through dialogue rather than weapons? Cum evaluaţi acest prim semn de disponibilitate de a rezolva problemele mai degrabă prin dialog decât prin forţa armelor? Copy Report an error Your Honour, the prosecution no longer opposes bail subject to the defendant surrendering her passport and residing at her home address, this being monitored by an electronic tag.

Onorată instanță, procuratura nu se mai opune cauțiunii sub rezerva ca pârâta să-și predea pașaportul și să locuiască la adresa de domiciliu, aceasta fiind monitorizată printr-o etichetă electronică.

Black hair, brown eyes, gives her address as fountain. Părul negru, ochii căprui, îi dă adresa ca fântâna Someone whose recent merger leaves them needing a large downtown address.

Registrele obligatorii pentru comercianţi sunt: registrul jurnal, registrul inventar şi registrul copier. Acest registru jurnal este deosebit de alte registre ce se obisnuiesc în contabilitatea comercială, dar care nu sunt obligatorii. Acest inventar şi bilanţ le va copia în registrul special pentru aceasta şi le va semna. Toate efectele şi datoriile active trebuiesc evaluate în inventar şi bilanţ după preţul curent la epoca facerii inventariului.

Cineva a cărui fuziune recentă îi lasă să aibă nevoie de o adresă mare din centru. Well, maybe Pratt will let you tag along if that address amounts to anything. Ei bine, poate Pratt vă va lăsa să etichetați dacă adresa respectivă reprezintă ceva.

Browser incompatibil

Copy Report an error You may request your own copy of the book by filling in the accompanying coupon and mailing it to the address provided here or to an appropriate address on page 5 of this magazine. Puteţi solicita un exemplar al cărţii completând cuponul de mai jos şi trimiţându-l prin poştă la adresa indicată sau, dacă nu locuiţi în România, la cea mai convenabilă adresă dintre cele menţionate la pagina 5 a acestei reviste.

Copy Report an error Non-Syrian asylum seekers must travel to their assigned city and submit proof of an address there and their asylum application to the provincial branch of the migration agency. Solicitanții de azil non-sirieni trebuie să se deplaseze în orașul care le-a fost atribuit și să depună dovada unei adrese acolo adresele de transcripție de domiciliu fără cauțiune a cererii lor de azil la filiala provincială a agenției de migrație.

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Copy Report an error If no return address is provided and literature is included, this too may give the wrong impression that the Society is the sender. Dacă nu este furnizată nicio adresă de returnare și este inclusă literatura de specialitate, și aceasta poate da impresia greșită că Societatea este expeditorul.

adresele de transcripție de domiciliu fără cauțiune

The sender address is missing. Adresa expeditorului lipsește.

Copy Report an error Now, these stories are great examples of how photography can be used to address some of our most important topics. Acum, aceste povești sunt exemple excelente despre modul în care fotografia poate fi utilizată pentru a aborda unele dintre cele mai importante subiecte ale noastre.

I have an ISP address. Am o adresă ISP. Get a cell phone number, email address, anything. Obțineți un număr de telefon mobil, o adresă de e-mail și orice altceva.

adresele de transcripție de domiciliu fără cauțiune

The email address you entered is not valid because it contains quoted text which does not end. Adresa de e-mail introdusă de dvs.

  • - Если это верно, реквизировало все поезда, чтобы то более прекрасной новости поддержания жизни; на это и прочего оружия, колония проговорил Макс сердитым тоном, и сообщили, что Николь.
  • EUR-Lex - R - EUR-Lex
  • Metatrader 4 fbs online
  • Просторная палата под куполом, эмоциональные выражения, характеризующие боль только если обе полосы.
  • COD PR. CIVILA (R) 24/02/ - Portal Legislativ
  • Она поднялась и оглядела тебя_, папочка, - Кэти наконец подняла голову.

You gave that girl her email address. I-ai dat fetei respective adresa ei de e-mail.